Francis Bacon

//Francis Bacon
Francis Bacon 2017-08-06T11:27:37+03:00

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.